Bulchiinsa Sirna Gadaa Oromoo. ''Waan qeerroo fi qarreen Oromoo itti cabanii injifannoo waliin finne kana, gammachuu sana waliin ibsachuudhaafin bahe,'' jedha Abdiisaan. Dhugaan hin haalamne garuu, abdiin qabsoo ummata Oromoo yeroo ammaa dargaggoo (Dhaloota Qubee) akka tahe kan wal nama hin gaafachiifne tahuu isaa ti. Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal'a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. Sochiin bilisummaa Oromoo sochii biyoolessaa saba Oromoo ti. Yeroo ilmaan Oromoo biyya isaanii Oromiyaa keessatti humna waraanan dhumaa jiranitti, ilmaan Oromoo walakkaa miliyoonatii ol manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanitti, hooggantoonni KFO fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gidirfamaa jiranitti diyaasporaan Oromoo sochii tokkollee gochuu dhabuun qaanii guddaadha. Kuniis eega sochiin Qeerroo Bilisummaa bifa addaan Oromiyaa guutuu keessatti warraaqsa biyyoolessaa qabsiisuun faajjii ABO ol kaasee gaaffii hundeesiyaasaa ABOn durfamu aduunyaatti muldhisee booda diinni karaa sochii tana ittiin. Kanafuu waggtaan dgiddamman daribaanfi ummataa Itiyoopiyaaf kesauu ummata Oromoo fi furiimataa tokoo kan hinfne motumman wayyaanee ammasii ta,ee garaa fundurattii wantii iraa caalsinee eganuu injiruu kanafuu umman Inpaayeraa Ityoopiyaa motumma wayyaaneettiin mirigaa dhaba jiratan martuu ummataa Oromoo fanaa walli ta,aan WBO faanaa sochii ilmaan. Adoolessa 26 haga 28tti geggeessama kora geggeessamu kana ilaalchisee - Prezidaantii OSA bara kanaa - Dubree Kuulanii Asaffaa Jaallataa, Niwu. Sochii fi Bu’uuressuu Qeerroo Bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har’a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, Sirni Wayyaaneen irra deddeebi’ee. Sochii fi Bu'uuressuu Qeerroo Bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har'a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, Sirni Wayyaaneen irra deddeebi'ee hiidhuu fi miidhaa samuu,qaamaa gahaa ture. Qeerroo bilisummaa oromoo fi sagaaleen qeerroo bilisumma oromoo warraaqsaa finiciila xumura gabrumaa oromiyaa mara keesati ficila diddaa gabrummafi sochii bilisummaa finiinisaa jiru. Wanti inni ummatan jedhu keessaa: “ wayyaaneen laaffattee jirti, dafnee haa kuffisnuu, dafnee waraana haa jaarruu, warri muuxannoo qabbdan, kanneen xurataa baatan haa. Oduu/News | QEERROO. Humni jijjiirama kanaaf arsaa kaffalaa ture qabsoo kana xummuruuf jalqabe. Dhumarratti, sochii rogeeyyii Oromoo kana bifa waalta’e, tooftaa fi tarsiimoo qabu akkasumas marii fi qindoomina qabuun gaggeessuuf, gumiin rogeyyoota Oromoo kan rogeyyoota digdamii tokko(21) of kessaa qabuu fi koree afur(4) of jalatti qabatu ijaaruuf waliigaltee irra gayamee qaamni bakka bu’ummaan ijaaru bakka-buufamee kora buufannee jirra. ===== Qeerroon poolisii Oromiyaatiin magaalaa Ayiraa keessatti dararaan irra ga'e jedhamee suuraan isaa guyyaa kaleessaa (Fulbaana 19) social media irra naanneffamaa oole kun guyyuma kaleessaa galgala ambuulaansiidhaan magaalaa Ayiraa keessaa baafamee aanaa Yuubdoo bakka Malkaa Qilxuu jedhamutti ajjeefamee reeffi isaa guyyaa har'aa (Fulbaana 20) Qeerroo. Maayii irratti Qeerroo Bilisummaa marii guyyaa har'aa Fulbaana 6/2019 gaggeeffateen wantootni kun yoo deebii hin arganne fi mootummaan karaa nagaa hin filanne akkasumas miseensota Adda Bilisummaa oromoo akka barbaadametti sochii isaanii hin gaggeeffanne kan hin goone tahe waamicha FXG manneen barnootaa keessatti qabsiisuun aangoo isin. Sochii fi Bu'uuressuu Qeerroo Bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har'a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, Sirni Wayyaaneen …. Skip navigation Sign in. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. " Sochii ummata Oromoo kana dhabamsisuuf motummaan Habashaa yeroo adda addaa humna waraana ammayyaa, xiyyaara lolaatti, fayyadamuun konyaalee FDG kessatti geggefamaa ture ibidaan gubuun daayiman, manguddolee, fi dubartoota kumaatama heddu ajjeseera. Ummanni Oromoo Oromiyaa keessa fi biyya alaa jiru ofitti simatee deggersa nuu taasisaa jiruuf guddoo galateeffatna. Haalota waliigalaatti Baatiin Eblaa Seenaa Sochii Uummataa Oromoo fi Mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti qabuun wal cina qabnee ilaaluu fi haala qabsoo yeroo amma uummatni Oromoo Qeerroo waliin hiriiree falmachaa jiru irratti hindaa’uun guutummaan Baatii Eblaa Guyyaa Yaadannoo Goototaa Wareegamtoota Oromoo ta’ee itti fufinsaan kan. Sochii har’aa milkeessuuf, Qabsaa’oonni fi Qeerroon Oromoo Biyya keessatti ummata ijaaranii akka yaadaa fi fedhii isaanitti ummati akka irra aanu taasisaa jiru. qabsoo, qubee, dhaloota qubee, qeerroo fi dhaloota qaroo የሰብአዊ መብት ጥሰት በመፈፀም የተጠረጠሩት ግለሰቦች እና ተቋማቸው ጉዳይ Qabsaa’ota Oromoo sirna Woyyaaneen ukkaamfaman. Dhaamsaa Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf Uummatni Oromoo Har'a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee. Har’as taanaan ilmaansaanii jijjiirama sammuu fiduu dadhabuudhaan dhimmi Itiyoophiyaa isaan malee Oromoo akka hinilaallanne godhanii qaanii tokko malee odeessu. "kaleessa ganama akkuma hiriirri eegalameen sochii qeerroo kana dhaabsisuuf gurmaa'anii fuuldura dhaabbatanii ture. Ashaam ,akkam jirtaan ilimman oromoo hundii kessanuu , kessaa addatii qeerroo bilisummaa oromoo fii WBO gaacheen Uummata oromoo ,ykn ABO dhaabba siyyaassaa cuulluluqaa sabaa oromoo nuuf jiraadha abdii keenyaa issin. Wanti inni ummatan jedhu keessaa: “ wayyaaneen laaffattee jirti, dafnee haa kuffisnuu, dafnee waraana haa jaarruu, warri muuxannoo qabbdan, kanneen xurataa baatan haa. Hogganoota OPDO 9n Kan Durfamu Aangawoonni Wayyaanee Sochii Barattoota Oromoo Tasgabbeessuuf Jecha Diqama TPLF Irraa Kennameen Bobba’an Bakkaa fi Koreewwan G/G/OPDO Walgayii Itti Gaggeessaa Jiran; Hagayyaa 22, 2014 (Qeerroo) –Walgayiin Eegalun Dura Orientation Barattootaaf Kenname Irratti Gaaffii fi Yaada Barattootni Kaasaan Walfaana dhihaate. Deggersii siyaasaa fi haamleen Qeerroo cinaa dhaabbattan qabsoo Oromoo saffisee bakkaan gahuuf murteessaa waan ta'eef xumura gabrummaaf bakka. Waamicha warraaqsa FDG hoggantootni Sochii warraaqsaa FDG karaa nagaa biyya keessatti gaggeessa jiru uummata Oromoo hundaaf dabarsee jiru hordofuun uummatni Oromoo fi dargaggootni barattootni Qeerrooleen Oromoo bakka jiran hundaa sochii warraaqsaa gaggeessuu irratti argamu. Sochii Diddaa Gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo addatti ammoo gootowwan Qeerroon Barattoonni Oromoo irratti finiinsaa jiraniin yaaddoo fi dhiphuu guddaa keessa kan seene gartuun abbaa irree wayyaanee muddamsuu keessa seene jalaa bahuuf olii fi gadi fiigaa - OPDOtas fiigsaa jira. Qaamni ishee hoomishe Afaan Inglizii tiin "Roadmap for the United Oromo Revolution" jedhee waame. Dhugaan hin haalamne garuu, abdiin qabsoo ummata Oromoo yeroo ammaa dargaggoo (Dhaloota Qubee) akka tahe kan wal nama hin gaafachiifne tahuu isaa ti. (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2, 2014 – Jimmaa Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2, 2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal’a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf taasisun qaamota uummata keenya dhiiga dhugaa turan, qaamota dhiiga keenya dhuguu dheebotan irratti, qaamota foon keenya beela’an irratti deebifannaa molqa mirga abbaa biyyummaa taasisu jabeessee jira. Bareefamni kunis sochii diddaa saba Oromoo baatilee saglan dabran keessa ademsifamaa ture irratti kan xiyyefate dha. Deggersii siyaasaa fi haamleen Qeerroo cinaa dhaabbattan qabsoo Oromoo saffisee bakkaan gahuuf murteessaa waan ta'eef xumura gabrummaaf bakka. Uummatni Oromoo Har’a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee golee oromiyaa cufaa keessaatti hiriiree falmachaa jira. Gadaan gadaa bilisummaatii. Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa. Gabaasa Qeerroo Yuuniversitii Haromayyaa irraa Waxabajjii 02/2014. Qabsoo mirga abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessuuf taasisun qaamota uummata keenya dhiiga dhugaa turan, qaamota dhiiga keenya dhuguu dheebotan irratti, qaamota foon keenya beela'an irratti deebifannaa molqa mirga abbaa biyyummaa taasisu jabeessee jira. September 9. Imaanaa wareegamtoota isaa cabsuus miti. SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO. Oduu, Ibsa ABO irraa laatame fi Qophii mata dureen isaa Nama Saba Oromoo irraa dhalatetu Muumm ee ministeera ta'e jechuun Gaaffii Oromootu deebii argate jechuu miti jedhuun qophaa'e. Hordoffii Barattootaaf Walgayiin Torban Lamaaf Akka Godhamu Jedhame. Ibsa Haala Sochii naannoo WBO Irratti Qabsoon bilisummaa Oromoo bu'aa-bahii heddu keessa qaxxamuree injifannoolee danuu galmeessuun rarraga bilkisummaa, jala-bultii walabummaa Oromiyaa gahee jira. Dhaamsaa Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf Uummatni Oromoo Har’a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee. Waaqasaa Hagayya 30, 2016 Seensa Barreffamni kun kan xiyyeefate sochii saba Oromoo sababa moottummaan abbaa irree Itoophiyaa “Finfinnee Karoora Guddicha Oromiyaa waliin walitti dabaluu “Addis Ababa – Oromia region integrated master plan” jechuun base mormii bara 2014 baatii Eeblaa keessa eegale irraa kaasee hanga ammaatti sochiiwan bifa adda-addaatiin adeemsifamaa ture fi. Ilmaan Oromoo bara sana Sochii karaa addaa addaatiin biyya keeysatti gaggeeysaa turan booda, ilmaan Oromoo yeroo san, sabboonummaan itti dhaga'amu, gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. Oromo Liberation Front (OLF) November 21, 2012. Sochii fi Bu'uuressuu Qeerroo Bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har'a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, Sirni Wayyaaneen irra deddeebi'ee hiidhuu fi miidhaa samuu,qaamaa gahaa ture. Amali Sochii Qeerroo is on Facebook. Komiishinni polisii Federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe Qeerroo Harargee Bahaa irratti qorannaa gad fagoo jalqabuu isaa komiishinera waajjirichaa kan ga'an obbo Asaffaa Siyyuum dubachuu isaanii gaazexaan Riportar Amajjii 7 bara 2018 gabaasee jira. Join Facebook to connect with Amali Sochii Qeerroo and others you may know. 1,611 likes · 7 talking about this. " Sochii ummata Oromoo kana dhabamsisuuf motummaan Habashaa yeroo adda addaa humna waraana ammayyaa, xiyyaara lolaatti, fayyadamuun konyaalee FDG kessatti geggefamaa ture ibidaan gubuun daayiman, manguddolee, fi dubartoota kumaatama heddu ajjeseera. Diddaan Qeerroo Bilisummaa daran hammaachuu irraan barsiisaan Political science University Dirree Daawaa fi barattoonni kaan Hidhaman. Wanti inni ummatan jedhu keessaa: “ wayyaaneen laaffattee jirti, dafnee haa kuffisnuu, dafnee waraana haa jaarruu, warri muuxannoo qabbdan, kanneen xurataa baatan haa. Holkomb lammii Ameerikaa yoo taatu, ganna hedduun dura - akka isheen jettutti 'qarree ganna 23 wayita turtetti' gara Oromiyaa dhufuun uummata Oromoo waliin walbarte. B, Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Qeerroo Oromiyaa. Iziqi’eel Gabbisaa waliin taasifame itti dhiyaadhaa. Kaleessa sochiin Biyya keessaa kun abbaa hin qabu jedhanii Facebookiin Komaandi postii ta’uu kanneen barbaadan danuu turan. Haa tahu malee hundeen dhibdee sochii warraaqsa nuti gaggeessinu fi wareegamni nu gaafatu warren kan irraa addummaa qabaata. Press alt + / to open this menu. Gootichi Humna Addaa WBO Godina Baalee keessa sossohu tarkaanfii isaa itti fufuun Waxabajjii 21,2016 ergamtoota wayyaanee lama kanneen ummata nagaa fi sochii WBO danquuf diinaaf meeshaa ta'anii miidhaa dhaqqabsiisaa turan Ona Gooroo bakka Laga Maanaa jedhamutti gorfamuu diduun dhukaasa waan bananiif ajjeesuu gabaasee jira. YAAMICHAA MARII HAWAASAA Waan hunda dura nagaan jaallummaa fi Oromummaa haa dursu. Haata'uu malee Yaazoon dabree dabree hidhata Sochii qeerroo keessatti qabuun Keessa seenee Lammii JARMANII tokko waliin dhimma # oromoprotests ilaalchisee filmii wahii hojjate. Goototni dargaggootni Qeerroo barattootni ilmaan Oromoo dhugaan qabsoo finiinsan sochii Warraaqsaa FDG guyyoota shanii oliif Wallee Warraaqsaan eegalan jabeessuun guyyaa har'aa stadium guddaa Magaalaa Jimmaa keessatti argamu keessatti bakka Waldorgommiin Ispoortii Oromiyaa inni dhumaa /xummuraa gaggeeffamaa jirutti walitti dhufuun FDG dhoosan. Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Kan Bilisummaa Fi Dimokiraasii(Qeerroo) Posted by A. Posts about obsaan oromiyaa written by Raabbiirraa. Qeerroo Oromoo. Kun diinaaf tasgabbii kan kennu miti. Gariinis har'a dullumaan qabamanii abdii qaban qeerroo jalaa ol dhufaa jiru irra kaayyataniiru. For example, the radio of OLF, Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO), routinely reports the movements of Qeerroo, and conversely, Qeerroos radio, Sagalee Qeerroo Bilisummaa, also routinely reports the military activities of the OLF army. Hordoffiin barattootaa yeroo gannaa boqonnaa isaanii irratti oolmaa fi hojiin isaani bakka jiran hanga gandaatti duukkaa bu’amuudhaan hordofamuu qabuun yeroodhaa yerootti mootummaan wayyaanee caasaa isaa hanga aanaa fi gandaatti dhaammachaa jiruudha. Fincilli diddaa gabrummaa Qeerroo Oromoon adeemsifamaa jiru kunis hanga cunqursaa fi saaminsi ummata Oromoo irraa hin hafnetti kan itti fufu tahuu ABOn hin shakku. Gariinis har’a dullumaan qabamanii abdii qaban qeerroo jalaa ol dhufaa jiru irra kaayyataniiru. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Kuniis eega sochiin Qeerroo Bilisummaa bifa addaan Oromiyaa guutuu keessatti warraaqsa biyyoolessaa qabsiisuun faajjii ABO ol kaasee gaaffii hundeesiyaasaa ABOn durfamu aduunyaatti muldhisee booda diinni karaa sochii tana ittiin. Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan isaan gantoonnii fi ergamtoonni diinaa. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo, Waldaaleen Hawaasa Oromoo, Sabboontotni Oromoo hundi ammoo boqonnaa murteessaa qabsoon Bilisummaa Oromoo seente kana sirriitti hubachuun,. SEENAA SOCHII QEERROO FI QABSOO OROMOO. Akkuma beekkamu sochiin Qeerroon biyya keessaa gaggeeysaa jiru hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasumas firaa fi diinaafiis ifa tahuun isaa beekkamaadha. Yuunivarsiitii Amboo fi naannoo Ambootti yaadannoon gootota Oromoo bara darbee Ebla 25, 2014 Keessaa ilmaan Oromoo wareegama qaalii kaffaluun qabsoo bilisummaa uummata Oromoo finiinsan waggaan 1ffaan isaa bifa adda ta’ee fi sochii warraaqsaa FDG of keessaa qabuun kabajamuu itti fufe. Amali Sochii Qeerroo is on Facebook. Oduu, Ibsa ABO irraa laatame fi Qophii mata dureen isaa Nama Saba Oromoo irraa dhalatetu Muumm ee ministeera ta'e jechuun Gaaffii Oromootu deebii argate jechuu miti jedhuun qophaa'e. Community Organization. (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2, 2014 - Jimmaa Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2, 2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal'a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. 07 Mar 2012 6 Comments. Imaanaa wareegamtoota isaa cabsuus miti. Keessattuu kana ilaalchisee miseensonni, qondaaloota ABO fi jaarmaya Caayaalee ABO waan guddaatu irraa. Afaan Oromoo Ethiopia's Abiy Ahmed, from Hero to Zero! By Cabdi Cade, October 25, 2019 (Allbanaadir) — Ethiopia, as a mosaic communities with rainbow federalism, it's unacceptable to apply on ruthless and relentless policies. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. Sochii Qeerroo Kaaba Oromiyaa. ODUU GADDAA: Fulbaana 20/2019. Sochii Qerroo kano bifaa fi haala qindoomina haaraatiin finiinaa jiruu fi Waligalaa kan dhaabnii ABO kallachumman gaggeessaa jiru jabinaa fi murannoon wan dandeenyuu maraan kan deeggarru ta'uu beeksifna. akka walii galaatti, sochii amma taasifamaa jiru caalaatti jabeessuu fi tarkaanfii diina mogolee cabsun deeggaramu qofatu nu hafa yoon jedhe dhugaa irraa fagaachuu hin ta'u. qabsoo, qubee, dhaloota qubee, qeerroo fi dhaloota qaroo የሰብአዊ መብት ጥሰት በመፈፀም የተጠረጠሩት ግለሰቦች እና ተቋማቸው ጉዳይ Qabsaa’ota Oromoo sirna Woyyaaneen ukkaamfaman. The group was initially part of a transitional government after helping allied rebels oust the Derg military regime in 1991. Haa tahu malee hundeen dhibdee sochii warraaqsa nuti gaggeessinu fi wareegamni nu gaafatu warren kan irraa addummaa qabaata. Victory to the Oromo people Qeerroo Bilisummaa Oromoo August 26, 2016 Finfinnee, Oromia. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hogganni Ol-Aanaa EPRDF/TPLF Abbooy Tsahaye Jechoota Jajjaboon Uumata Oromoo fi Garee Ofiin Bulchan OPDO Arrrabse Hogganaan Sirna of tuulaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Olaanaa Abbaay Tsahaye jechoota dhiiga nama danfisuun uummata Oromoo hundaa arrrabse. Ibsa Haala Sochii naannoo WBO Irratti Qabsoon bilisummaa Oromoo bu’aa-bahii heddu keessa qaxxamuree injifannoolee danuu galmeessuun rarraga bilkisummaa, jala-bultii walabummaa Oromiyaa gahee jira. hubannaan qeerroomuu barbaadanis qeerroo ta’uu hin dandeenye, hin danda’anis. Gariinis har'a dullumaan qabamanii abdii qaban qeerroo jalaa ol dhufaa jiru irra kaayyataniiru. Gabaasa Qeerroo Godina Matakkal Waambara – Ebla 1, 2015 Oromoon maccaa hanga daangaa Sudaanitti fulla’ee jiraachaa kan ture ta’uun ni beekama. Iziqi’eel Gabbisaa waliin taasifame itti dhiyaadhaa. Sochii har’aa milkeessuuf, Qabsaa’oonni fi Qeerroon Oromoo Biyya keessatti ummata ijaaranii akka yaadaa fi fedhii isaanitti ummati akka irra aanu taasisaa jiru. Har’arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa’aa jiru argaa fi dhaga’aa jirra. Qaamni ishee hoomishe Afaan Inglizii tiin "Roadmap for the United Oromo Revolution" jedhee waame. Sochii Qerroo kano bifaa fi haala qindoomina haaraatiin finiinaa jiruu fi Waligalaa kan dhaabnii ABO kallachumman gaggeessaa jiru jabinaa fi murannoon wan dandeenyuu maraan kan deeggarru ta'uu beeksifna. Yeroo ilmaan Oromoo biyya isaanii Oromiyaa keessatti humna waraanan dhumaa jiranitti, ilmaan Oromoo walakkaa miliyoonatii ol manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanitti, hooggantoonni KFO fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gidirfamaa jiranitti diyaasporaan Oromoo sochii tokkollee gochuu dhabuun qaanii guddaadha. 7 posts published by SFO-ORM during May 2015. Hogganoota OPDO 9n Kan Durfamu Aangawoonni Wayyaanee Sochii Barattoota Oromoo Tasgabbeessuuf Jecha Diqama TPLF Irraa Kennameen Bobba’an Bakkaa fi Koreewwan G/G/OPDO Walgayii Itti Gaggeessaa Jiran; Hagayyaa 22, 2014 (Qeerroo) –Walgayiin Eegalun Dura Orientation Barattootaaf Kenname Irratti Gaaffii fi Yaada Barattootni Kaasaan Walfaana dhihaate. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Hordoffii Barattootaaf Walgayiin Torban Lamaaf Akka Godhamu JedhameHordoffiin barattootaa yeroo gannaa boqonnaa isaanii irratti oolmaa fi hojiin isaani bakka jiran hanga gandaatti duukkaa bu'amuudhaan hordofamuu qabuun yeroodhaa yerootti mootummaan wayyaanee caasaa isaa hanga aanaa fi gandaatti dhaammachaa jiruudha. Waldaan Qorannoo Oromoo yokaan OSA, eega hundeessamee waggoota 33 booda yeroo duraatiif, kora isaa waggaa, Finfinneetti geggeeffaffachuuf qophiitti jira. Gidduu kana Mootummaa Naannoo Oromiyaati jechuun kan maqaa Oromoo fi Oromiyaatiin of waamaa jirtuu OPDO fi ani president naannoo Oromiyaati jechuun of aaduun walgahii uumataa kan. Saaliha Saamii bifa haala yeroo ammaa waliin deemuu waliin sirba qabsoo baaftee jirtii dhaggeeffadhaa. Amajjii 21,2016 Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Sochiin keenya fi gaaffiin keenya kan haqaa waan tahaniif humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo caasaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfatee sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota lama gahee jira. Humnootni Faashistii Wayyaanee barattoota osoo isaan mooraa hin ba’in baay’inaan itti duulanis sochii isaanii dhaabuu akka hin dandeenye ibsameera. Accessibility Help. Asirratti Yaazoon bakka Girmaa bu'ee hojjachuu jalqabe. Dhaamsaa Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf Uummatni Oromoo Har'a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee. Sabboontoti Oromoo Sochii Qeerroo Keessatti Qooda Olaanaa Qabaataa Kanneen Turan Oromiyaa Keessaa Adamfamanii Hidhamaa Jiru. 3 posts published by ooromoopeopel on August 18, 2014. Humnootni Faashistii Wayyaanee barattoota osoo isaan mooraa hin ba'in baay'inaan itti duulanis sochii isaanii dhaabuu akka hin dandeenye ibsameera. Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har’aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa Wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha. Watch Queue Queue. Qabsoo Oromoo fi Qeerroo. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame Yeroo ammaa kanatti Godinaalee Oromiyaa garaagaraa Keessatti Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Daran jabeessuun addatti duula gabaa Lagachuu, Mormii Saamicha gibira fi qaraxa dacha 3 oliin uummata Keenyaarratti fe'amee jiru sababeeffachuun Sochii Warraaqsa Oromiyaa keessatti qabsiifnee. Hubachiisa Gabaaba: Sochii Warraaqsa FXG Duula Gabaa Lagachuufi Hojii Dhaabuun Kabajamuu Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaafi Bilisummaa Uummata Oromoo Kabachiisuuf Sochii Warraaqsaa Itti fufaa jiru Ilaalchisuun Dabarfame. Uummaanni Oromoo Magaalaa Jimmaa fi hordoftootni amantaa muslimaa fi Goototni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bu’uura kana godhachuun sochii warraaqsaa FDG irratti argamuu, Diddaa Qeerroo tumsa uummataa argachaa jiru kanatti barraaguun wayyaaneen guutummaa magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa humna Waraanaa mooraa 44 Waraanaa kan. Irreessa Mattuu Fi Sochii Qeerroo Bilisummaa Oromoo Gaafa Sadaasa 29,2015. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. Hanga ammaatti dhugaan dirrettii mul'ataa jiru Oromoon gargaarsa alagaan malee diina lolaa jira. Dhaamsaa Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf Uummatni Oromoo Har'a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee. With a twinkle in his eye. Bakkalcha Oromoo is on Facebook. Amajjii 21,2016 Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Sochii qeerroo kana haala kanaan gareen bobba'e kun faana bu'ee deebisaa ni kenna jechuun barruun gabaasa dhiyaate kana waabeffachuun Reporter gaazeexaan maxxansa isaa kan guyyaa har'aa Amajjii 07/2018'tiin dubbistootaan gaheera. Ibsi Maqaa “Waamicha Qabsoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo” kan jedhuun bahee Facebook irratti daddarbaa jiru ilaalchisee hubachiisa Qeerroo Bilisumaa Oromoo Irraa Kenname. (Qeerroo lixa Shawwaa,Amajjii 21,2012) Godina Lixaa Shawaa Onootaa Akkaa Calliyaa,Midaa Qanyii Xiqur Hincinnii,Daannoo, Gudaar, magaalaa Amboo,Giincii,Fi Jaalduuttii haala walfakkaatuun qeerroowwaan dargaggoo Oromoo sirboota gutummaa Oromoo fi ABO faarsuun ayyaanaa cuuphaa kabajatan. Category: onm - - Video clip hot, best video, show japan wednesday mistry video for all the subs we have onm chanal. Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan isaan gantoonnii fi ergamtoonni diinaa. See more of Sochii Qeerroo Mootii Guumaa on Facebook. Sochiin bilisummaa Oromoo sochii biyoolessaa saba Oromoo ti. Hagayya 26,2016 Qabsoo mirga abbaa biyyummaa falmii ummanni Oromoo taasisaa jiru Oromiyaa keessaa fi alaan kan yoomii irra haala abdachiisaan deemaa jira. Haata'uu malee Yaazoon dabree dabree hidhata Sochii qeerroo keessatti qabuun Keessa seenee Lammii JARMANII tokko waliin dhimma # oromoprotests ilaalchisee filmii wahii hojjate. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Hata’u malee kanaan booda qabsoon ummata Oromoo xawalwaallummaa hin keessummeessu. Accessibility Help. Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Bitootessa 1, 2015 Gabaasa Qeerroo Naqamte Sochii barattoota Oromoo qabaneessuuf kan saganteeffate mootummaan Wayyaanee kaabinoota gurguddaa jedheen kan yaadu Dr. News [ October 23, 2019 ] KMN:-Marii haala Aggaamamuu Jawaar Mohaammed ilaalchisee hayyota oromoo Dr Tseggaayee Araarsaa fi Prf. Ibsa Qeerroo Bilisummaa: Murtiin Dabaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa fi Duulli Uummata Oromoo Irratti Baname Qabsoo Oromoo Galii Hin Hanqisu በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሚገኙ የኦሮሞ ልጆች ላይ የተላለፈ ኢፍትሀዊ ውሳኔ እና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተው ዘመቻ. Nuti Miseensotni ABO Konyaa Gadaa Bilisummaa ,Godina Albeertaa,magaalaa Eedimeenteen keessa jirru wal ga`ii marii Hawaasaa waamuuf qophii fi haal dureewwan waan xumuuranneef, marii hawaasaa hundumaa hirmaachisuu kana irratti nuuf argamtaniif Waamicha Ulfinaa fi kabajaa oromuummaa waliin waamicha keenya isiniif. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Hordoffiin barattootaa yeroo gannaa boqonnaa isaanii irratti oolmaa fi hojiin isaani bakka jiran hanga gandaatti duukkaa bu’amuudhaan hordofamuu qabuun yeroodhaa yerootti mootummaan wayyaanee caasaa isaa hanga aanaa fi gandaatti dhaammachaa jiruudha. Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal'a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. " Sochii ummata Oromoo kana dhabamsisuuf motummaan Habashaa yeroo adda addaa humna waraana ammayyaa, xiyyaara lolaatti, fayyadamuun konyaalee FDG kessatti geggefamaa ture ibidaan gubuun daayiman, manguddolee, fi dubartoota kumaatama heddu ajjeseera. Sabboontoti Oromoo Sochii Qeerroo Keessatti Qooda Olaanaa Qabaataa Kanneen Turan Oromiyaa Keessaa Adamfamanii Hidhamaa Jiru. (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2, 2014 – Jimmaa Bakka bu’oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2, 2014 walgahii guyyaa lamaaf gaggeefatan irratti haala yeroo uummata Oromoo fi Qabsoo FDG bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi haala waliigala raafama siyaasa Impayeera biyyattii irratti marii bal’a gochuun ibsa armaan gadii dabarsee jira. Haata'uu malee Yaazoon dabree dabree hidhata Sochii qeerroo keessatti qabuun Keessa seenee Lammii JARMANII tokko waliin dhimma # oromoprotests ilaalchisee filmii wahii hojjate. Qeerroo Oromoo Qofaa odoo hin taane, Ummati Oromoo bakka jirutti sochii irraa eegamu taasisuutu irraa eegama. 1,611 likes · 7 talking about this. Akka gabaasaa Qeerroo Yuuniversitii Amboo irraa har’a addeessuun guyyaa lamaan kana jechuun Ebla 1 fi 2 magaalaa Ambootti yeroo itti barattootni oromoo miseensa Waaqeffataa Yuuniversitii irraa walitti dhufuun magaalaa kanatti gaggeeffatantu ture. Kanafuu waggtaan dgiddamman daribaanfi ummataa Itiyoopiyaaf kesauu ummata Oromoo fi furiimataa tokoo kan hinfne motumman wayyaanee ammasii ta,ee garaa fundurattii wantii iraa caalsinee eganuu injiruu kanafuu umman Inpaayeraa Ityoopiyaa motumma wayyaaneettiin mirigaa dhaba jiratan martuu ummataa Oromoo fanaa walli ta,aan WBO faanaa sochii ilmaan. seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Masaraawwan moototaa lixa Oromiyaa jigaa jiru Masaraa Kumsaa Morodaa keessa homaan waraanaa qubachuufi Masaraan Jimma Abbaa Jifaar immoo suphaa argachuu dhabuu isaatiin haala badaa keessatti seneaa. G (2005) Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan, diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Dhaabotni Oromoo wal-qoodmaa tokko malee Qeerroo isaanii cinaa hiriiranii Mootummaa TPLF, kan gar-malee ummata keenya dararaa fi biyyaa keenya Oromiyaa ammoo diinummaan saamaa jirtu kana of irraa fonqolchuun, gabrummaa jaarraa tokko oliif Saba keenyatti fe’amee jiru kanatti xumura gochuun yeroon isaa amma. Akka gabaasaa Qeerroo Yuuniversitii Amboo irraa har'a addeessuun guyyaa lamaan kana jechuun Ebla 1 fi 2 magaalaa Ambootti yeroo itti barattootni oromoo miseensa Waaqeffataa Yuuniversitii irraa walitti dhufuun magaalaa kanatti gaggeeffatantu ture. Haala Yeroo Ilaalchisee Ibsa Sochii Dargaggoota Biyyoolessaa Irraa kenname (Qeerroo Bilisummaa) Ebla 2,2014 Jimmaa Bakka bu'oonni Qeerroo Bilisummaa Oromoo godinoota adda addaa irraa walitti dhufuun Ebla 1 fi Ebla 2,2014 walgahii guyyaa lamaaf. Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Uummatni Oromoo Har’a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee golee oromiyaa cufaa keessaatti hiriiree falmachaa jira. Qabsoon Ummata Oromoo Biyya keessaa fi alatti gama hundaan gaggeeffamaa jiru, jabiina horachaa jiraachuun beekamaadha. Dhaabbanni keenya Waldaan Aksiyoona Faanaa Broodkaastiing Koorporeet bara 1987 yammuu hundaa’u, meeshaalee duubatti hafoo fi humna namaa xiqqaadhan bifa adda ta’een miidiyaa broodkaastii biyyattiitti makame. For example, the radio of OLF, Sagalee Bilisummaa Oromoo (SBO), routinely reports the movements of Qeerroo, and conversely, Qeerroos radio, Sagalee Qeerroo Bilisummaa, also routinely reports the military activities of the OLF army. [ October 23, 2019 ] Shira Ummata Oromoo irratti agaamame balfuuf Partiilleen Siyaasaa Oromoo walgahii cuffaa godhaa jiran. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo, Waldaaleen Hawaasa Oromoo, Sabboontotni Oromoo hundi ammoo boqonnaa murteessaa qabsoon Bilisummaa Oromoo seente kana sirriitti hubachuun,. Accessibility Help. by tangodaa in Oromia Tags: Oromoo students protest and TPLF repression. " Sochii ummata Oromoo kana dhabamsisuuf motummaan Habashaa yeroo adda addaa humna waraana ammayyaa, xiyyaara lolaatti, fayyadamuun konyaalee FDG kessatti geggefamaa ture ibidaan gubuun daayiman, manguddolee, fi dubartoota kumaatama heddu ajjeseera. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hogganni Ol-Aanaa EPRDF/TPLF Abbooy Tsahaye Jechoota Jajjaboon Uumata Oromoo fi Garee Ofiin Bulchan OPDO Arrrabse Hogganaan Sirna of tuulaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Olaanaa Abbaay Tsahaye jechoota dhiiga nama danfisuun uummata Oromoo hundaa arrrabse. Community Organization. SBO Ebla 6, 2018. Qeerroo Bilisummaa Oromoo kan isaan gantoonnii fi ergamtoonni diinaa. "kaleessa ganama akkuma hiriirri eegalameen sochii qeerroo kana dhaabsisuuf gurmaa'anii fuuldura dhaabbatanii ture. Sochiin Qeerroo, barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoon qabsiifame kana danquuf wayyaaneen shiroota garaagaraa xaxaa kan turete yeroo ta’u uummata walitti qabuun sochii kana ABOtu gaggeessa, balaaleffadhaa jedhee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa deemuun uummaata humna waraanaatiin walitti qabee hiriira baasuuf yaalii godheen uummaata irraa diddaa guddaan isa mudachuun ni yaadatama. Hundeeffaama waggaa 6ffaa Yuuniversitii Jimmaa keessatti sirna ho'aa ta'een kabajate. Sochiin keenya fi gaaffiin keenya kan haqaa waan tahaniif humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo caasaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfatee sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota lama gahee jira. September 11, 2013 By Qeerroo in Oduu/News 3 Comments. Hordoffiin barattootaa yeroo gannaa boqonnaa isaanii irratti oolmaa fi hojiin isaani bakka jiran hanga gandaatti duukkaa bu’amuudhaan hordofamuu qabuun yeroodhaa yerootti mootummaan wayyaanee caasaa isaa hanga aanaa fi gandaatti dhaammachaa jiruudha. Ololli torbaan muraasa darbaan irraa kaasee dhimma "Basaastuu fi Basaastumma" jedhu jala dhokachuun Qasbsoo fi Qabsa'ota Bilisummaa Oromoo irraatti oofamaa jiru qaama imaammata diinni Sochii Qeerroon Bilisummaa Fincila Gabrummaatti Xumura gochuuf saganteeffate maseensuuf wiixinate ta'uun isaa sabboontota Oromoo maraaf ifaa ta'uu qaba. Waaqasaa Hagayya 30, 2016 Seensa Barreffamni kun kan xiyyeefate sochii saba Oromoo sababa moottummaan abbaa irree Itoophiyaa “Finfinnee Karoora Guddicha Oromiyaa waliin walitti dabaluu “Addis Ababa – Oromia region integrated master plan” jechuun base mormii bara 2014 baatii Eeblaa keessa eegale irraa kaasee hanga ammaatti sochiiwan bifa adda-addaatiin adeemsifamaa ture fi. "kaleessa ganama akkuma hiriirri eegalameen sochii qeerroo kana dhaabsisuuf gurmaa'anii fuuldura dhaabbatanii ture. Sochii Barattoota Oromoo Yuuniversitii Naannoo Oromiyaa Keessatti Mul'ataa Jiruun Wal Qabatee Mootummaan Wayyaanee Humni Waraanaan Yuuniversiileen Eegamuu Qaba Jedha! November 26, 2014 Gabaasa Qeerroo, Sadaasa 26/2014. Sochii Diddaa Gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti ummanni Oromoo addatti ammoo gootowwan Qeerroon Barattoonni Oromoo irratti finiinsaa jiraniin yaaddoo fi dhiphuu guddaa keessa kan seene gartuun abbaa irree wayyaanee muddamsuu keessa seene jalaa bahuuf olii fi gadi fiigaa - OPDOtas fiigsaa jira. Posts about obsaan oromiyaa written by Raabbiirraa. 1,611 likes · 7 talking about this. Hoggansi Qeerroo Bilisummaa Oromoo gareen xiinxala siyaasaa fi qabsaa'onni sabboontootni Oromoo, Sochii warraaqsaa qabsoo Bilisummaa Oromoo FXG cinatti haalaa adeemaa jiruu irratti marii gabaabaa gochuun ilmaan Oromoo caasaa mootummaa wayyaanee OPDO sadarkaa garaagaraa irratti argamaan hundaaf waamichaa ariifachiisaa fi isa xummuraa. Join Facebook to connect with Amali Sochii Qeerroo and others you may know. Humnootni Faashistii Wayyaanee barattoota osoo isaan mooraa hin ba'in baay'inaan itti duulanis sochii isaanii dhaabuu akka hin dandeenye ibsameera. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hogganni Ol-Aanaa EPRDF/TPLF Abbooy Tsahaye Jechoota Jajjaboon Uumata Oromoo fi Garee Ofiin Bulchan OPDO Arrrabse Hogganaan Sirna of tuulaa Wayyaanee EPRDF/TPLF Olaanaa Abbaay Tsahaye jechoota dhiiga nama danfisuun uummata Oromoo hundaa arrrabse. See more of Sochii Qeerroo Mootii Guumaa on Facebook. Join Facebook to connect with Sinnichoo Oromoo and others you may know. ===== Qeerroon poolisii Oromiyaatiin magaalaa Ayiraa keessatti dararaan irra ga'e jedhamee suuraan isaa guyyaa kaleessaa (Fulbaana 19) social media irra naanneffamaa oole kun guyyuma kaleessaa galgala ambuulaansiidhaan magaalaa Ayiraa keessaa baafamee aanaa Yuubdoo bakka Malkaa Qilxuu jedhamutti ajjeefamee reeffi isaa guyyaa har'aa (Fulbaana 20) Qeerroo. Uummatni Oromoo Har’a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee golee oromiyaa cufaa keessaatti hiriiree falmachaa jira. Facebook gives people the power to share. org – Gurandhala 26, 2014 Naqamte) – Saboontootni baratootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa Onotaa Wallagga Bahaa manneen barnoota akka: M/B Haroo Limmuu sadarkaa 2ffaa, M/B Leeqaa Dullachaa sadarkaa 2ffaa, M/b Ukkee sadarkaa 2ffaa, M/B Jimmaa Arjoo, M/B Kiramuu sadarkaa 2ffaa, jedhaman keessatti argaman gaaffii mirgaa. Humni jijjiirama kanaaf arsaa kaffalaa ture qabsoo kana xummuruuf jalqabe. aantummaa argate tahuu mirkaneesse. Akkuma beekkamu sochiin Qeerroon biyya keessaa gaggeeysaa jiru hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasumas firaa fi diinaafiis ifa tahuun isaa beekkamaadha. Sochii diplomaasii kanaan, Ajjeechaa barattoota Oromoo fi lammiilee Oromoo biraa irratti raawwatame addunyaan akka hubatu taasisuu, kana irratti qoodni ummata keenya biyyoota alaa keessa jiraatuu ol aanaa tahuu fi akka diinni barbaaduutti osoo wal hin qoodiin tokkummaan sagalee ummata isaa dhageessisuu danda’uun jabina mooraa qabsoo Oromoo. Boraa fi Jimmaa daran Itti Fufe. Dhaabotni Oromoo wal-qoodmaa tokko malee Qeerroo isaanii cinaa hiriiranii Mootummaa TPLF, kan gar-malee ummata keenya dararaa fi biyyaa keenya Oromiyaa ammoo diinummaan saamaa jirtu kana of irraa fonqolchuun, gabrummaa jaarraa tokko oliif Saba keenyatti fe’amee jiru kanatti xumura gochuun yeroon isaa amma. The group was initially part of a transitional government after helping allied rebels oust the Derg military regime in 1991. Haata'uu malee Yaazoon dabree dabree hidhata Sochii qeerroo keessatti qabuun Keessa seenee Lammii JARMANII tokko waliin dhimma # oromoprotests ilaalchisee filmii wahii hojjate. Sochii fi Bu'uuressuu Qeerroo Bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har'a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, Sirni Wayyaaneen irra deddeebi'ee hiidhuu fi miidhaa samuu,qaamaa gahaa ture. Waamicha warraaqsa FDG hoggantootni Sochii warraaqsaa FDG karaa nagaa biyya keessatti gaggeessa jiru uummata Oromoo hundaaf dabarsee jiru hordofuun uummatni Oromoo fi dargaggootni barattootni Qeerrooleen Oromoo bakka jiran hundaa sochii warraaqsaa gaggeessuu irratti argamu. Barri 2015 Sabni Oromoo bara cunqursaan jaarraa olii keessaa hiikamee Oromiyaa keessa nagaa, tasgabbii fi jaalanaan abbumaan jiraatu akka nuu ta'u hawwii fi dhugoomsa kaayyoo kanaaf ciccoominaan qabsaawuu qabnuu isinii dabarsina. Jaarmayootni siyaasaa Oromoo sochii “Oromo First” jedhutti fayyadamuu danda’uu? Abdii Boruu | Onkololessa 23, 2013 Akkuma beekamu, bu’aalee qabsoon bilisummaa Oromoo (QBOn) argamsiise keessaa inni tokko fi guddaan Oromummaa badiirraa dandamachiisee cimsuu fi Sabboonummaa Oromoo guddisuu dha. Sochii barattoota bara 2000 jalqabamee irraa kaasee adda durumaan kan baratoota qindeessaa turee fi kan sabboonummaa Oromoo barattoota keessatti dagagsaa turee dha. Sabboontoti Oromoo Sochii Qeerroo Keessatti Qooda Olaanaa Qabaataa Kanneen Turan Oromiyaa Keessaa Adamfamanii Hidhamaa Jiru. aantummaa argate tahuu mirkaneesse. Ashaam ,akkam jirtaan ilimman oromoo hundii kessanuu , kessaa addatii qeerroo bilisummaa oromoo fii WBO gaacheen Uummata oromoo ,ykn ABO dhaabba siyyaassaa cuulluluqaa sabaa oromoo nuuf jiraadha abdii keenyaa issin. Sinnichoo Oromoo is on Facebook. jiraa jirtuu dhihadhaa welcome to my channel jiraa tube prior to submitting your copyright claims to youtube, kindly request you to message me about it and s. [ October 23, 2019 ] Shira Ummata Oromoo irratti agaamame balfuuf Partiilleen Siyaasaa Oromoo walgahii cuffaa godhaa jiran. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Yuunivarsiitii Amboo fi naannoo Ambootti yaadannoon gootota Oromoo bara darbee Ebla 25, 2014 Keessaa ilmaan Oromoo wareegama qaalii kaffaluun qabsoo bilisummaa uummata Oromoo finiinsan waggaan 1ffaan isaa bifa adda ta’ee fi sochii warraaqsaa FDG of keessaa qabuun kabajamuu itti fufe. seenaa sochii qeerroo fi qabsoo oromoo Firaa’ol Jaalataatin Baatiin Sadaasaa seenuudhaaf guyyootni qubaan lakkaawaman hafte seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Ummatni Oromoo gaggeessaa jiru keessatti iddoo ol’aanaa qaba. Sirna feudala durii deebisuuf sochii mimucha ministera Abiy Ahmed News [ October 20, 2019 ] Adaamaa jechuu maaltu dhoowwe? ‘IDA’AMUU’! News [ October 19, 2019 ] “ODP tu harka Oromoo jira malee, Oromoon harka ODP hin jiru. 1,611 likes · 7 talking about this. Humnootni Faashistii Wayyaanee barattoota osoo isaan mooraa hin ba'in baay'inaan itti duulanis sochii isaanii dhaabuu akka hin dandeenye ibsameera. Bulchiinsa Sirna Gadaa Oromoo. Afaan Oromoo Ethiopia’s Abiy Ahmed, from Hero to Zero! By Cabdi Cade, October 25, 2019 (Allbanaadir) — Ethiopia, as a mosaic communities with rainbow federalism, it’s unacceptable to apply on ruthless and relentless policies. Komiishinni polisii Federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe Qeerroo Harargee Bahaa irratti qorannaa gad fagoo jalqabuu isaa komiishinera waajjirichaa kan ga’an obbo Asaffaa Siyyuum dubachuu isaanii gaazexaan Riportar Amajjii 7 bara 2018 gabaasee jira. Har’as taanaan ilmaansaanii jijjiirama sammuu fiduu dadhabuudhaan dhimmi Itiyoophiyaa isaan malee Oromoo akka hinilaallanne godhanii qaanii tokko malee odeessu. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Maayii irratti Qeerroo Bilisummaa marii guyyaa har’aa Fulbaana 6/2019 gaggeeffateen wantootni kun yoo deebii hin arganne fi mootummaan karaa nagaa hin filanne akkasumas miseensota Adda Bilisummaa oromoo akka barbaadametti sochii isaanii hin gaggeeffanne kan hin goone tahe waamicha FXG manneen barnootaa keessatti qabsiisuun aangoo isin. Labsa Ficincila Xumura Gabrummaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Bahe. Qeerroo Oromoo. Sochii diplomaasii kanaan, Ajjeechaa barattoota Oromoo fi lammiilee Oromoo biraa irratti raawwatame addunyaan akka hubatu taasisuu, kana irratti qoodni ummata keenya biyyoota alaa keessa jiraatuu ol aanaa tahuu fi akka diinni barbaaduutti osoo wal hin qoodiin tokkummaan sagalee ummata isaa dhageessisuu danda’uun jabina mooraa qabsoo Oromoo. Akeeka sabboontoti Oromoo kumaatamaan itti wareegaman galmaan gahuuf ittisaa fi qabsoo bilisummaa biyya ofii keessatti qooda fudhachuun mirgaa fi dirqama seenaa lammiiiwwan Oromoo hundaa ti. Category: onm - - Video clip hot, best video, show japan wednesday mistry video for all the subs we have onm chanal. Ilmaan Oromoo bara sana Sochii karaa addaa addaatiin biyya keeysatti gaggeeysaa turan booda, ilmaan Oromoo yeroo san, sabboonummaan itti dhaga'amu, gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. Dhaamsaa Ariifachiisaa Hogganaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa Kenname Oromoo Biyyoota Hambaa hundaaf Uummatni Oromoo Har’a Oromiyaa Keessatti Qabsoo Sochii Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon qabsiifame onnee fi Haamilee guutuun itti hirmachuun diina hudhee qabee kufaa fi kuffisaa jiraachuun cinatti Tokkummaa akka Sibilaa jabaatuu Dhiigaa fi Lafee İsaan İjaarratee. Community Organization. Sochiin Qeerroo bifa qindoomina qabuun gaggeeffamuun barbaachisaa waan ta'eef akkatti. Sochiin Qeerroo bifa qindoomina qabuun gaggeeffamuun barbaachisaa waan ta'eef akkatti tokko taanee tarkaanfannu. Gabaasa Haala Sochii Dargaggoota Oromoo fi Kubbaa Miillaa 2013 (Qeerroo) (Gabaasa Jaarmiyaa ABO Africa Kibbaa) Hiree argamee fi danda'ame hundatti fayyadamuudhaan Qabsoo teenya leellisuun, baaksisuun fi jabeessuun dhala Oromoo hundarra jira. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo, Waldaaleen Hawaasa Oromoo, Sabboontotni Oromoo hundi ammoo boqonnaa murteessaa qabsoon Bilisummaa Oromoo seente kana sirriitti hubachuun,. Mootummootni Itophiyaa hundi amantiin golgamuu fi itti fayyadamuun bittaa isaanii dheereffatuuf itti gargaaramaa kan turan tahuun falamsiisaa hin tahu. Sochii har’aa milkeessuuf, Qabsaa’oonni fi Qeerroon Oromoo Biyya keessatti ummata ijaaranii akka yaadaa fi fedhii isaanitti ummati akka irra aanu taasisaa jiru. Saaliha Saamii bifa haala yeroo ammaa waliin deemuu waliin sirba qabsoo baaftee jirtii dhaggeeffadhaa. The latest Tweets from T Cimdessaa (@tchdinka): "Oromiyaan Lolaa Dhiigaaf,lolaa Imimmaaniin Haramtee Akka Hinbanneef Oromoon FXG Hanga Bilisummaatti Jabaatee Itti. Join Facebook to connect with Amali Sochii Qeerroo and others you may know. Biyya Somaaliyaa irraa gara biyyoota baha jiddu galeeysaa keeysatti wal-gurmeessuun sochiilee tokko tokko jalqabaniiti turan. Ibsa Gabaabaa Qeerroo Bilisummaa Irraa Kenname. Saaliha Saamii bifa haala yeroo ammaa waliin deemuu waliin sirba qabsoo baaftee jirtii dhaggeeffadhaa. Akeekkachiisa: Ilmaan Oromoo Actiivistoota dhugaan saba keessaniif quuqamtaniifi kanneen marsaalee Social mediatti dhimma bahuun Qabsoo Bilisummaa Oromoo jabeessuu irratti gahee keessan bahachaa jirtan hundaaf Hooggansa Qeerroo Bilisummaa Oromoo irraa dabarfame. Sochii fi Bu'uuressuu Qeerroo Bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har'a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, Sirni Wayyaaneen irra deddeebi'ee hiidhuu fi miidhaa samuu,qaamaa gahaa ture. Ibsa Qeerroo Bilisummaa: Murtiin Dabaa Barattoota Oromoo Yuuniversitii Adda Addaa fi Duulli Uummata Oromoo Irratti Baname Qabsoo Oromoo Galii Hin Hanqisu በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሚገኙ የኦሮሞ ልጆች ላይ የተላለፈ ኢፍትሀዊ ውሳኔ እና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተከፈተው ዘመቻ. akka walii galaatti, sochii amma taasifamaa jiru caalaatti jabeessuu fi tarkaanfii diina mogolee cabsun deeggaramu qofatu nu hafa yoon jedhe dhugaa irraa fagaachuu hin ta'u. Breaking News:- AMBO Waraanni Agaazii Barattoota Oromoo 53 Irratti Miidhaa Guddaa Geessisuun Isaa Daran FDG Jabeesse. FDG baatii Ebla 11, 2014 irraa eegaluun biyaa keessatti bifa qinda’een gaggeessaa jirruuf ilmaan Oromoo biyyoota ambaa garaagaraa fi biyya keessa dirmannaa nuuf gochuun sochii kana keessatti ga’ee keessan baahatanii fi ba’aa jirtan galatni keessan bilisummaa uummata Oromoo haata’u jechaa; Hoggansii Qeerroo Bilisummaa Oromoo godina. Humni jijjiirama kanaaf arsaa kaffalaa ture qabsoo kana xummuruuf jalqabe. Sochiin keenya fi gaaffiin keenya kan haqaa waan tahaniif humni Qeerroo Bilisummaa Oromoo caasaa isaa guutummaa Oromiyaa keessatti diriirfatee sochii kana adda durummaan erga gaggeessuu eegalee waggoota lama gahee jira. Ilmaan Oromoo bara sana Sochii karaa addaa addaatiin biyya keeysatti gaggeeysaa turan booda, ilmaan Oromoo yeroo san, sabboonummaan itti dhaga'amu, gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. 1,487 likes · 8 talking about this. Ebla 02, 2013 | Qeerroo Jimmaa Baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa daran jabaachuun itti fufee jira, Mootummaan abbaa Irree Wayyaanees Miseensotaa OPDO baratootaa Oromoo ta'an Sochii warraaqsaa Qeerroon gaggeessaa jiruu keessaa harka qabduu jechuun baratootaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf Wayyaanee waliin hojjechaa turan hidhaa jira, Haaluma. Hagayya 26,2016 Qabsoo mirga abbaa biyyummaa falmii ummanni Oromoo taasisaa jiru Oromiyaa keessaa fi alaan kan yoomii irra haala abdachiisaan deemaa jira. Dhaamsa Gabaabaa Hooggantoota Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Uummata Oromoo Hundaaf Dabarfame Yeroo ammaa kanatti Godinaalee Oromiyaa garaagaraa Keessatti Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Daran jabeessuun addatti duula gabaa Lagachuu, Mormii Saamicha gibira fi qaraxa dacha 3 oliin uummata Keenyaarratti fe'amee jiru sababeeffachuun Sochii Warraaqsa Oromiyaa keessatti qabsiifnee. Ummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jirtan,Sochii Qeerroon Bilisummaa Oromoo itti jiru daran jabeessaa waan jiramuuf deggersii fi tinni'isi isin gochoo qabdan daran daran jabaatee itti fufuu qaba. Sochiin Qeerroo, barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoon qabsiifame kana danquuf wayyaaneen shiroota garaagaraa xaxaa kan turete yeroo ta’u uummata walitti qabuun sochii kana ABOtu gaggeessa, balaaleffadhaa jedhee godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa deemuun uummaata humna waraanaatiin walitti qabee hiriira baasuuf yaalii godheen uummaata irraa diddaa guddaan isa mudachuun ni yaadatama. September 11, 2013 By Qeerroo in Oduu/News 3 Comments. Political Organization. qabsoo, qubee, dhaloota qubee, qeerroo fi dhaloota qaroo የሰብአዊ መብት ጥሰት በመፈፀም የተጠረጠሩት ግለሰቦች እና ተቋማቸው ጉዳይ Qabsaa’ota Oromoo sirna Woyyaaneen ukkaamfaman. Sochii qeerroo kana haala kanaan gareen bobba'e kun faana bu'ee deebisaa ni kenna jechuun barruun gabaasa dhiyaate kana waabeffachuun Reporter gaazeexaan maxxansa isaa kan guyyaa har'aa Amajjii 07/2018'tiin dubbistootaan gaheera. Watch Queue Queue. akka walii galaatti, sochii amma taasifamaa jiru caalaatti jabeessuu fi tarkaanfii diina mogolee cabsun deeggaramu qofatu nu hafa yoon jedhe dhugaa irraa fagaachuu hin ta'u. Gootichi Humna Addaa WBO Godina Baalee keessa sossohu tarkaanfii isaa itti fufuun Waxabajjii 21,2016 ergamtoota wayyaanee lama kanneen ummata nagaa fi sochii WBO danquuf diinaaf meeshaa ta'anii miidhaa dhaqqabsiisaa turan Ona Gooroo bakka Laga Maanaa jedhamutti gorfamuu diduun dhukaasa waan bananiif ajjeesuu gabaasee jira. Afaan Oromootti yeroo hiiknu "Daandii Warraaqsa Oromoo Tokkoomee" jennee waamuu dandeenya. Facebook is showing information to help you better understand the purpose of a Page. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Hojjettoota Mootummaa Wayyaanee,Secterootaa fi sadarkaa garaagaraa irratti argamtanii Sirna Wayyaanee Kanneen Tajaajilaa Jirtan Akkasumas Wayyaaneen EPRDF/TPLF Umurii Bittaa Isaa Dheerreffachuuf Jecha Warreen Isin Bobbaase Hundaaf, Waamica Lammummaa fi FDG Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Sections of this page. Hata’u malee kanaan booda qabsoon ummata Oromoo xawalwaallummaa hin keessummeessu. Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa. Dhugaan hin haalamne garuu, abdiin qabsoo ummata Oromoo yeroo ammaa dargaggoo (Dhaloota Qubee) akka tahe kan wal nama hin gaafachiifne tahuu isaa ti. (Qeerroo lixa Shawwaa,Amajjii 21,2012) Godina Lixaa Shawaa Onootaa Akkaa Calliyaa,Midaa Qanyii Xiqur Hincinnii,Daannoo, Gudaar, magaalaa Amboo,Giincii,Fi Jaalduuttii haala walfakkaatuun qeerroowwaan dargaggoo Oromoo sirboota gutummaa Oromoo fi ABO faarsuun ayyaanaa cuuphaa kabajatan. Komiishinni polisii Federaalaa sochii garee dargaggoota Oromoo ittiin jedhe Qeerroo Harargee Bahaa irratti qorannaa gad fagoo jalqabuu isaa komiishinera waajjirichaa kan ga’an obbo Asaffaa Siyyuum dubachuu isaanii gaazexaan Riportar Amajjii 7 bara 2018 gabaasee jira. Addatti hojjattoota sabaan Oromoo tahanii fi miidhama saba isaanii hin barbaannee irratti yeroo garaa garaatti xaalayaa of eeggannoo jedhu itti barreessaa kan jiranii fi dorsisaa kan jiran tahuun ifatti mul'achaa jira. "Hatatama" Qeerroo News: Mirgi Hiree Ofii Ofiin Murteeffachuu Uummata Oromoof Hanga Kabajamuutti Qabsoon Bifa Walirraa Hin Citneen Itti Fufa! Hubachiisa Gabaaba Sochii Warraaqsa FXG Duula Gabaa Lagachuufi Hojii Dhaabuun Kabajamuu Gaaffii Mirga Abbaa Biyyummaafi Bilisummaa Uummata Oromoo Kabachiisuuf Sochii Warraaqsaa Itti fufaa jiru. Har’as taanaan ilmaansaanii jijjiirama sammuu fiduu dadhabuudhaan dhimmi Itiyoophiyaa isaan malee Oromoo akka hinilaallanne godhanii qaanii tokko malee odeessu. Gabaasa Qeerroo Amboo Hagayya 25,2014 Goototni barattootni Oromoo Yuuniversiitii Amboo karaa nagaa mirgaa fi kan dimokraasiikaasuun gaaffii mirga abbaa biyyummaa sababa gaafataniif jecha mootummaan faashistii Wayyaanee(Itiyoophiyaa) Waraanaa Agazii Wayyaaneetiin ukkanfamani. [ October 23, 2019 ] Shira Ummata Oromoo irratti agaamame balfuuf Partiilleen Siyaasaa Oromoo walgahii cuffaa godhaa jiran. Qeerroo Oromoo. Dhaabbanni keenya Waldaan Aksiyoona Faanaa Broodkaastiing Koorporeet bara 1987 yammuu hundaa’u, meeshaalee duubatti hafoo fi humna namaa xiqqaadhan bifa adda ta’een miidiyaa broodkaastii biyyattiitti makame. Jaarmayootni siyaasaa Oromoo sochii “Oromo First” jedhutti fayyadamuu danda’uu? Abdii Boruutiin* Akkuma beekamu, bu’aalee qabsoon bilisummaa Oromoo (QBOn) argamsiise keessaa inni tokko fi guddaan Oromummaa badiirraa dandamachiisee cimsuu fi Sabboonummaa Oromoo guddisuu dha. Sabboontoti Oromoo Sochii Qeerroo Keessatti Qooda Olaanaa Qabaataa Kanneen Turan Oromiyaa Keessaa Adamfamanii Hidhamaa Jiru. Sirna feudala durii deebisuuf sochii mimucha ministera Abiy Ahmed News [ October 20, 2019 ] Adaamaa jechuu maaltu dhoowwe? ‘IDA’AMUU’! News [ October 19, 2019 ] “ODP tu harka Oromoo jira malee, Oromoon harka ODP hin jiru. Kun diinaaf tasgabbii kan kennu miti. Uummaanni Oromoo Magaalaa Jimmaa fi hordoftootni amantaa muslimaa fi Goototni baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa bu'uura kana godhachuun sochii warraaqsaa FDG irratti argamuu, Diddaa Qeerroo tumsa uummataa argachaa jiru kanatti barraaguun wayyaaneen guutummaa magaalaa Jimmaa fi Yuunivarsiitii Jimmaa humna Waraanaa mooraa 44 Waraanaa kan. Yeroo ilmaan Oromoo biyya isaanii Oromiyaa keessatti humna waraanan dhumaa jiranitti, ilmaan Oromoo walakkaa miliyoonatii ol manaa fi qabeenya isaanii irraa buqqifamanitti, hooggantoonni KFO fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gidirfamaa jiranitti diyaasporaan Oromoo sochii tokkollee gochuu dhabuun qaanii guddaadha. Biyya Somaaliyaa irraa gara biyyoota baha jiddu galeeysaa keeysatti wal-gurmeessuun sochiilee tokko tokko jalqabaniiti turan. Hagayya 26,2016 Qabsoo mirga abbaa biyyummaa falmii ummanni Oromoo taasisaa jiru Oromiyaa keessaa fi alaan kan yoomii irra haala abdachiisaan deemaa jira. Watch Queue Queue. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Dhugaan hin haalamne garuu, abdiin qabsoo ummata Oromoo yeroo ammaa dargaggoo (Dhaloota Qubee) akka tahe kan wal nama hin gaafachiifne tahuu isaa ti. Sochii barattoota bara 2000 jalqabamee irraa kaasee adda durumaan kan baratoota qindeessaa turee fi kan sabboonummaa Oromoo barattoota keessatti dagagsaa turee dha. Loading Unsubscribe from SOCHII QEERROO biyyaa tube? Labsiin Wayanen Yaroo Hatatama Qeerroo Oromoo Oromiyaa Keysati Qabsoo - Duration: 14:17. Sochii diplomaasii kanaan, Ajjeechaa barattoota Oromoo fi lammiilee Oromoo biraa irratti raawwatame addunyaan akka hubatu taasisuu, kana irratti qoodni ummata keenya biyyoota alaa keessa jiraatuu ol aanaa tahuu fi akka diinni barbaaduutti osoo wal hin qoodiin tokkummaan sagalee ummata isaa dhageessisuu danda’uun jabina mooraa qabsoo Oromoo. Sochii Qeerroo Kaaba Oromiyaa. Gootichi Humna Addaa WBO Godina Baalee keessa sossohu tarkaanfii isaa itti fufuun Waxabajjii 21,2016 ergamtoota wayyaanee lama kanneen ummata nagaa fi sochii WBO danquuf diinaaf meeshaa ta’anii miidhaa dhaqqabsiisaa turan Ona Gooroo bakka Laga Maanaa jedhamutti gorfamuu diduun dhukaasa waan bananiif ajjeesuu gabaasee jira. He was one of the pioneers who attempted to shade fresh on the history of the Oromo, the right of the Oromo people to speak, read and write in Afaan Oromo. Browses our site, we have about 3000 voice and video, and 17,000 article primarily talks precisely about Oromoo people. Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa OPDO fi garaaf-bultootaan biyya keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti taasisaa jiru ni agarsiisa. Dinoonni qabsoo ilmaan oromoo akkuma yeroo darbe irraa hubanneetti maqaa "Qeerroo Bilisummaa Oromoo" jedhu hanga midiyaa hawaasaa kan akka Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu moggaffachuun humna sadarkaa qeerroof qarree keessa jiru sana hojii diina ilmaan oromoof oolchaa jiran. The latest Tweets from T Cimdessaa (@tchdinka): "Oromiyaan Lolaa Dhiigaaf,lolaa Imimmaaniin Haramtee Akka Hinbanneef Oromoon FXG Hanga Bilisummaatti Jabaatee Itti. "Bara Darbuuf Jedhu" Wallee Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo Onkoloolessa 2017 - Duration: 5 minutes, 55 seconds. Bereket Simon whose stature started to get eroded after the death of his close comrade and friend Melese Zenawi is starting to feel the heat of animosity from TPLF cadres who despised his rise to power during the Meles era. Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har'aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa Wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha. Har'arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa'aa jiru argaa fi dhaga'aa jirra. Akkuma beekkamu sochiin Qeerroon biyya keessaa gaggeeysaa jiru hawaasa Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasumas firaa fi diinaafiis ifa tahuun isaa beekkamaadha. 1,487 likes · 8 talking about this. Magaalaan Finfinnee Jaalattees Dirqamtees Sochii Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Irraa Qooda Fudhachuu qabdi. 07 Mar 2012 6 Comments. Akka hubatamutti sochii ummatni Oromoo keessaa fi alaan gamtaan itti jirutti mootummichi haalaan rifatuu irraa, adeemsa jiru laaffisuu fi gara dabarsuuf keessaa fi alatti duula adda addaa kan olola dabalatu geggeessaa jira. Ilmaan Oromoo bara sana Sochii karaa addaa addaatiin biyya keeysatti gaggeeysaa turan booda, ilmaan Oromoo yeroo san, sabboonummaan itti dhaga’amu, gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. Yunversitii Wallaggaa keessatti guyyaa har’aa ganamarraa qabee goototni barattootni Oromoo FDG mootummaa Wayyaanee irratti jalqaban itti fufuu oduun nu gahe ifa godha. With a twinkle in his eye. The latest Tweets from T Cimdessaa (@tchdinka): "Oromiyaan Lolaa Dhiigaaf,lolaa Imimmaaniin Haramtee Akka Hinbanneef Oromoon FXG Hanga Bilisummaatti Jabaatee Itti. Sochii Tarkaanfiif fuchachuu bara 2015; Barruuleen Warraaqsaa fi Dhaadannoon Qeerroo Godin Filannoon Sobaa Bilisummaa Oromoo fi Mirga Saboota Barattooti Oromoo Diddaa Sirnna EPRDF Kaasuuf Jedh Gootonni Oromoo Salaaleetti Seenaa Agarii Tulluu H 'Ethiopia's media crackdown is bad news for Africa. Sochii Qeerroo Kaaba Oromiyaa. At least 97 people were killed and hundreds more injured when Ethiopian security forces fired live bullets at peaceful protesters across Oromia region over the weekend, according to credible sources who spoke to Amnesty International. And with your help - so that we can continue to develop as the most modern Oromoo news site. Oromumman Fayya. sochii fi bu’uuressuu qeerroo bilisummaa keessatti qooda guddaa kennaa jijjirama har’a faarfamu kan argamsiisan gaggeessitooti warraaqsaa hedduun yeroo ammaa kana mana hidhaa jiru, sirni. Sochii diddaa gabrummaa qeerroo/barattoota Oromoo fi QBOtiin raafamarra kan jiru mootummaan wayyaanee, sirna isaa kufaatiirraa baraaruuf ergamtoota bobbaafatee duula adda addaa gaggeessaa akka jiru, yaaliin karaa. This is the principle that ought to be reflected in all correspondence, interview or public relation endeavors. Gidduu kana Mootummaa Naannoo Oromiyaati jechuun kan maqaa Oromoo fi Oromiyaatiin of waamaa jirtuu OPDO fi ani president naannoo Oromiyaati jechuun of aaduun walgahii uumataa kan.